eea grants
 
 
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
 
 
Dzięki wsparciu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, polskie organizacje pozarządowe zyskały cenne materiały dla wspierania własnych wolontariuszy pracujących z dziećmi. W ramach programu "Edukacja", którego operatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji powstały m.in. modułowy program szkoleniowy do pracy z wolontariuszami oraz e-kurs dla wolontariuszy pracującyh z dziećmi.
Ww. materiały i kurs są odpowiedzią na problem spadku motywacji wolontariuszy pracujących z dziećmi z trudną przeszłością.
 
Fundacja "Verum" jest partnerem merytorycznym w nstępujących projektach, korzystających z ww. dofinansowania w konsorcjum z firmą Coedro Coaching Edukacja Rozwój (www.coedro.pl) oraz Change The World (https://world-changers.org/portal/) z Norwegii.
 

Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Projekt realizowany w okresie 1.03.2022-28.02.2023 korzysta z dofinansowania o wartości 50.005,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest stworzenie kursu e-learningowego dedykowanego wolontariuszom pracującym z dziećmi w trudnej sytuacji. E-kurs ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i uczyć jak utrzymywać motywację wolontariuszy do kontynuacji wolontariatu, szczególnie w sytuacji kryzysu (np. pandemii) i trudności w normalnym funkcjonowaniu organizacji. W wyniku projektu polskie organizacje pozarządowe otrzymają gotowy kurs e-learningowy ze wskazówkami jak podejść kreatywnie i elastycznie do metod pracy w okresach kryzysowych i budować odporność wolontariuszy.

Strona projektu: https://motivus.eu

Kurs w j. polskim i angielskim jest już dosępny pod adresem: https://motivus.eu/kursy/

 

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Projekt realizowany w okresie 1.04.2020 – 30.09.2021 r. korzystał z dofinansowania o wartości 82.825,70 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. W projekcie zostały wypracowane uniwersalne rozwiązania (w formie modułowej) dla polskich NGOs w oparciu o doświadczenia norweskich organizacji pozarządowych. Są one udostępnione do powszechnego użytku wszystkim polskim orgaizacjom pozarządowym.

Strona projektu: https://motivus.eu

Materiały w j. polskim, angielskim i norweskim są dostępne pod adresem: https://motivus.eu/pl/materialy-szkoleniowe