Dlaczego warto pomagać? Odpowiedź na to pytanie jest prosta.
 
Bo to w działaniach podejmowanych bezinteresownie, aby pomóc innym, bez tzw. wymiernych (czytaj materialnych) benefitów w zamian, wyraża się nasze prawdziwe człowieczeństwo. Bezinteresowne wsparcie, które okazujemy innym ludziom nie tylko wzbogaca nas samych jako ludzi, ale i daje ogromną radość, satysfakcję i poczucie sensu. 
 
Bo, choć w dzisiejszych czasach rzadko o tym pamiętamy, sam fakt bycia człowiekiem powinien już obligować nas do solidarności z tymi, którym nie jest aż tak dobrze jak nam. Warto czasem zatrzymać się i dostrzec drugiego człowieka, który żyje obok nas i naprawdę potrzebuje pomocy.
 
Większość organizacji pozarządowych, w tym nasza, powstało właśnie z tego powodu - z potrzeby serca, z dostrzeżenia konkretnego problemu społecznego i z chęci niesienia pomocy osobom tym problemem dotkniętym. Nie jesteśmy finansowani przez Państwo, a do realizacji zakładanych celów są nam potrzebne środki, które pozyskujemy z dobrowolnych wpłat i pracy wolontariuszy.
 
Dlatego każde, nawet najdrobniejsze wsparcie od Państwa jest nam niezbędne dla realizacji naszych celów tj. niesienia pomocy, tym którzy jej potrzebują. Instytucjonalna forma Fundacji jest jednocześnie gwarancją, że Państwa wsparcie zostanie wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo rozliczone.
 
Pomoc może przyjąć różną formę – poświęcenia własnego czasu na pracę społeczną u nas lub dla tych – którzy czasu nie mają – formę wsparcia finansowego.
 
Prosimy o zapoznanie się z formami pomocy jaką możecie Państwo wnieść.