Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Od roku 2022 Fundacja realizuje kolejny projekt międzynarodowy w partnerstwie z firmą Coedro Coaching Edukacja Rozwój (www.coedro.pl) oraz Change The World (https://world-changers.org/portal/) z Norwegii. Projekt „Motivus – odporność i motywacja w czasach kryzysu. E-kurs dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.” korzysta z dofinansowania o wartości 50.005,50 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest stworzenie kursu e-learningowego dedykowanego wolontariuszom pracującym z dziećmi w trudnej sytuacji. E-kurs ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i uczyć jak utrzymywać motywację wolontariuszy do kontynuacji wolontariatu, szczególnie w sytuacji kryzysu (np. pandemii) i trudności w normalnym funkcjonowaniu organizacji. W wyniku projektu polskie organizacje pozarządowe otrzymają gotowy kurs e-learningowy ze wskazówkami jak podejść kreatywnie i elastycznie do metod pracy w okresach kryzysowych i budować odporność wolontariuszy.

Strona projektu: https://motivus.eu

Kurs w j. polskim i angielskim jest już dosępny pod adresem: https://motivus.eu/kursy/

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

 

Motywuj. Wspieraj. Wzmacniaj. Program szkoleniowy dla wolontariuszy pracujących z dziećmi.

Od roku 2020 Fundacja realizuje projekt międzynarodowy w partnerstwie z firmą Coedro Coaching Edukacja Rozwój (www.coedro.pl) oraz Change The World (https://world-changers.org/portal/) z Norwegii. Projekt jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie ze strony polskich NGOs na materiały dotyczące metod i narzędzi pracy z własnymi wolontariuszami, tak aby utrzymać ich motywację, wzmocnić ich a jednocześnie ochronić psychicznie przed negatywnym oddziaływaniem pracy na ich własne życie i samopoczucie. W projekcie wypracowywane są uniwersalne rozwiązania (w formie modułowej) dla polskich NGOs w oparciu o doświadczenia norweskich organizacji pozarządowych. Będą one udostępnione do powszechnego użytku na zakończenie projektu.

Strona projektu: https://motivus.eu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Projekt Akacja

W maju 2012 r. Fundacja Verum uruchomiła projekt pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji finansowej pod nazwą „Akacja”.
 
Warunkiem skorzystania z programu jest niemożność skorzystania z odpłatnej usługi doradztwa prawnego ze względu na zbyt niskie dochody (Fundacja wymaga złożenia oświadczenia w tym zakresie).
 
Pomoc obejmuje bezpłatne doradztwo prawne oraz bezpłatne prowadzenie spraw sądowych przez radcę prawnego współpracującego z Fundacją.
 

Osoby chcące skorzystać z programu proszone są o kontakt z Fundacją mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ja, obywatel

Projekt realizowany przez Fundację w okresie 2014-2015 obejmujący 2 cykle szkoleń tematycznych podnoszących umiejętności obywatelskie i wspomagających aktywność społeczną oraz 2 cykle warsztatów z zakresu praktycznych możliwości wykorzystania kapitału społecznego tej grupy.
Szkolenia tematyczne:
1. Ja, konstytucja i państwo
2. Ja i urząd
3. Ja, konsument
4. Ja i banki
5. Ja, obywatel kobieta
6. Ja i umowy

Warsztaty pt. "Ja w społeczeństwie" (jednodniowe), uzupełniały szkolenia w celu praktycznego wskazania uczestnikom możliwości ich większego zaangażowania w życie społeczne i przedstawienia korzyści dla nich z tego wynikających (współtworzenie przestrzeni publicznej).

 
ABC kontaktów z bankiem.
Czy jestem na straconej pozycji?
 
Cykl warsztatów dla osób z trudnościami w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań względem banków (relacja klient-bank, reklamacja w banku, najczęstsze pułapki i jak ich uniknąć, gdzie szukać pomocy w razie sporu z bankiem, w szczególności postępowanie przed arbitrem bankowym, instytucje nieodpłatnie pomagające z kontaktach z bankami) realizowany w 2018 r.
 

 

 

 

 

Hiszpański z Hiszpanem 

Język hiszpański dla osób 50+ z woj. mazowieckiego - cykl kursów dla początkujących - każde 50 h, 2016 i 2017 r.

„Hiszpański z Hiszpanem - kontynuacja” – kurs języka hiszpańskiego dla osób 50+ z woj. mazowieckiego – 50 h – kontynuacja), 2017 r.