Numer rachunku bankowego Fundacji do wpłat na cele statutowe:
77 2130 0004 2001 0573 2748 0001 Volkswagen Bank 

Wspomóż nas finansowo!
 
Możesz wspomóc Fundację poprzez dokonanie wpłaty na nasze konto. Zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na cele statutowe.