Rada jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji. 

W skład Rady Fundacji wchodzą:
 

Renata Piątkowska – Przewodnicząca Rady
 
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Studiów Podyplomowych Public Relations w SGH, menadżer, specjalista ds. samorządowych w prawniczym samorządzie zawodowym.
 
Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych jako członek komisji selekcyjnej w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych „Obywatel i Prawo IV” oraz z Federacją Inicjatyw Oświatowych jako współorganizator VII Forum Inicjatyw Oświatowych.
 
Prywatnie miłośniczka j. polskiego, autorka artykułów i wywiadów, redaktorka współpracująca z wydawnictwami krajowymi.
 
 
Michał Rudziecki - Członek Rady
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, radca prawny, ekspert w Parlamencie Europejskim.
 
Podczas studiów zaangażowany w działalność organizacji studenckich i ekologicznych (Organizacja Młodzieżowa LOP, Federacja Zielonych). W latach 1995-1996 przewodniczący warszawskiego oddziału stowarzyszenia Europejskie Forum Studentów AEGEE oraz wiceprzewodniczący zarządu europejskiego tej organizacji. Obecnie działacz organizacji Kiva działającej w sektorze mikropożyczek.
 
Prywatnie poliglota, podróżnik, miłośnik Ameryki Łacińskiej, Bałkanów i Azji Środkowej, autor licznych artykułów w prasie turystycznej.