Zachęcamy firmy do sponsoringu jednorazowego lub stałego na zasadzie partnerstwa w działalności Fundacji.

Sposób uhonorowania partnerstwa uzgadniamy zawsze indywidualnie.